EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 9/2005 (2005. gada 8. februāris), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija)