Valsts atbalsta apstiprināšana saskaņā ar LESD 107. un 108. pantu – Gadījumi, attiecībā uz kuriem Komisijai nav iebildumu Dokuments attiecas uz EEZ