2020 m. lapkričio 11 d. Europos Parlamento ne teisėkūros rezoliucija dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo projekto (08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089M(NLE))