Cauza T-147/09: Acțiune introdusă la 9 aprilie 2009 — Trelleborg Industrie/Comisia