Tarybos sprendimas (ES) 2021/593 2021 m. balandžio 9 d. dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitete ir Centrinėje laivybos Reinu komisijoje, dėl suderintų upių informacijos paslaugų standartų priėmimo