Ģenerāladvokāta VerLoren van Themaat secinājumi, sniegti 1983. gada 7.decembrī.