Kommissionens beslut (EU) 2019/722 av den 30 april 2019 om det föreslagna medborgarinitiativet ”Stoppa handeln med israeliska bosättningar på det ockuperade palestinska territoriet” [delgivet med nr C(2019) 3305]