Sklep Komisije (EU) 2019/722 z dne 30. aprila 2019 o predlagani državljanski pobudi „Ustavimo trgovino z izraelskimi naselbinami na ozemlju zasedene Palestine“ (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 3305)