Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2019/722 z 30. apríla 2019 o navrhovanej iniciatíve občanov s názvom „Zastavme obchod s izraelskými osadami pôsobiacimi na okupovanom palestínskom území“ [oznámené pod číslom C(2019) 3305]