Decizia (UE) 2019/722 a Comisiei din 30 aprilie 2019 privind propunerea de inițiativă cetățenească intitulată „Stoparea comerțului cu coloniile israeliene din teritoriile palestiniene ocupate” [notificată cu numărul C(2019) 3305]