Komisijas Lēmums (ES) 2019/722 (2019. gada 30. aprīlis) par ierosināto pilsoņu iniciatīvu “Apturēt tirdzniecību ar Izraēlas apmetnēm, kas darbojas okupētajās palestīniešu teritorijās” (izziņots ar dokumenta numuru C(2019) 3305)