2019 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas (ES) 2019/722 dėl pasiūlytos piliečių iniciatyvos „Prekybos su Izraelio gyvenvietėmis Okupuotojoje Palestinos Teritorijoje sustabdymas“ (pranešta dokumentu Nr. C(2019) 3305)