Komission päätös (EU) 2019/722, annettu 30 päivänä huhtikuuta 2019, ehdotetusta kansalaisaloitteesta ”Kaupan lopettaminen miehitetyllä palestiinalaisalueella toimivien Israelin siirtokuntien kanssa” (tiedoksiannettu numerolla C(2019) 3305)