Komisjoni otsus (EL) 2019/722, 30. aprill 2019, mis käsitleb kavandatud kodanikualgatust „Kaubandussuhete lõpetamine okupeeritud Palestiina aladel tegutsevate Iisraeli asundustega“ (teatavaks tehtud numbri C(2019) 3305 all)