Komisijas Regula (EEK) Nr. 493/87 (1987. gada 18. februāris), ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus tāda kaitējuma novēršanai, kuru izraisījusi konkrētu zvejas veidu apturēšana