Regulamentul Delegat (UE) 2019/2237 al Comisiei din 1 octombrie 2019 de precizare a detaliilor obligației de debarcare pentru anumite activități de pescuit de specii demersale în apele de sud-vest pentru perioada 2020-2021