Komission Delegoitu Asetus (EU) 2019/2237, annettu 1 päivänä lokakuuta 2019, tiettyjen pohjakalakantojen kalastusta lounaisilla vesialueilla kaudella 2020–2021 koskevan purkamisvelvoitteen yksityiskohtien erittelemisestä