Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2019/2237, 1. oktoober 2019, millega täpsustatakse edelapiirkonna vetes teatavate põhjalähedaste liikide püügi suhtes kehtiva lossimiskohustuse üksikasjad ajavahemikus 2020–2021