Mål T-630/19: Talan väckt den 20 september 2019 – AH mot Eurofound