Cauza T-630/19: Acțiune introdusă la 20 septembrie 2019 – AH/Eurofound