Sprawa T-630/19: Skarga wniesiona w dniu 20 września 2019 r. – AH/Eurofund