Iebildumu necelšana pret paziņoto koncentrāciju (Lieta M.9694 – Hermes/Iridium/JV) (Dokuments attiecas uz EEZ) 2020/C 6/04