Besluit van de Raad van 24 september 2012 houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van het Europees Agentschap voor chemische stoffen