Rakstisks jautājums E-6073/10 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE), Oriol Junqueras Vies (Verts/ALE) un Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) Komisijai. Katalonija — Spānijas Konstitucionālās tiesas spriedums