Byla C-560/18 P: 2020 m. balandžio 30 d. Teisingumo Teismo (penktoji kolegija) sprendimas byloje Izba Gospodarcza Producentów i Operatorów Urządzeń Rozrywkowych / Europos Komisija, Švedijos Karalystė, Lenkijos Respublika (Apeliacinis skundas – Galimybė susipažinti su institucijų dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – 4 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka – Galimybės susipažinti su dokumentais išimtys – Išimtis, susijusi su tyrimo tikslų apsauga – Dokumentai, susiję su vykstančia procedūra dėl įsipareigojimų neįvykdymo – Išsamios nuomonės, pateiktos per pranešimo procedūrą pagal Direktyvą 98/34/EB – Prašymas dėl galimybės susipažinti – Atsisakymas – Prašomų dokumentų atskleidimas vykstant procesui Europos Sąjungos Bendrajame Teisme – Atskleidimas – Nepriimtinumas – Suinteresuotumas pareikšti ieškinį – Išlikimas)