Atzinums, ko sniegusi padomdevēja komiteja konkurences ierobežojumu un dominējoša stāvokļa jautājumos savā 403. sanāksmē 2006. gada 10. februārī par pagaidu lēmuma projektu lietā COMP/A.38.381 — De Beers (Dokuments attiecas uz EEZ)