Komisijas 18.07.2006. Lēmums, ar ko koncentrāciju atzīst par saderīgu ar kopējo tirgu (Lieta Nr. COMP/M.4252 - SCA FOREST / JčTLAMELL INDUSTRI) saskaņā ar Padomes Regulu (EEK) Nr. /2004 (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)