Komisijas Regula (EK) Nr. 1661/2004 (2004. gada 23. septembris), ar kuru nosaka standarta ievešanas vērtības nolūkā noteikt ievešanas cenu atsevišķu veidu augļiem un dārzeņiem