Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS leisti Nyderlandams nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 285 straipsnio