Komisijas Regula (EK) Nr. 83/2006 ( 2006. gada 18. janvāris ), ar ko nosaka mājputnu gaļas eksporta kompensācijas, kuras piemēro no 2006. gada 19. janvāra