Priekšlikums Padomes lēmums par Eiropas Kopienas un Kubas Republikas nolīguma vēstuļu apmaiņas veidā noslēgšanu