Rakstisks jautājums E-2379/05 Ashley Mote (NI) Komisijai. Revīzijas palātas neatkarību