Bez námitek k navrhovanému spojení (Případ č. COMP/M.5083 – Groupama/OTP Garancia) Text s významem pro EHP