Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1190 (2019. gada 11. jūlijs), ar ko attiecībā uz atvilkumiem no Spānijai 2019. gadam iedalītajām nozvejas kvotām groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 185/2013