Labojums Komisijas 2014. gada 7. jūlija Regulā (ES) Nr. 1253/2014, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/125/EK īsteno attiecībā uz ekodizaina prasībām ventilācijas iekārtām (OV L 337, 25.11.2014.)