Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji w imieniu Unii Europejskiej w sprawie zawarcia Umowy między Unią Europejską a Wyspami Owczymi dotyczącej ogólnych zasad uczestnictwa Wysp Owczych w programach unijnych oraz stowarzyszenia Wysp Owczych z programem ramowym w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont Europa” (2021–2027)