Komisijas Regula (EK) Nr. 1306/2006 ( 2006. gada 31. augusts ), ar ko nosaka eksporta kompensācijas par dzīvnieku barības maisījumu uz labības bāzes