MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om aktivering av den allmänna undantagsklausulen i stabilitets- och tillväxtpakten