MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD over de activering van de algemene ontsnappingsclausule van het stabiliteits- en groeipact