KOMUNIKAZZJONI TAL-KUMMISSJONI LILL-KUNSILL dwar l-attivazzjoni tal-klawżola liberatorja ġenerali tal-Patt ta' Stabbiltà u Tkabbir