KOMISIJAS PAZIŅOJUMS PADOMEI par Stabilitātes un izaugsmes pakta vispārējās izņēmuma klauzulas iedarbināšanu