KOMUNIKACIJA KOMISIJE VIJEĆU o aktivaciji opće klauzule o odstupanju Pakta o stabilnosti i rastu