MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om aktivering af stabilitets- og vækstpagtens generelle undtagelsesklausul