SDĚLENÍ KOMISE RADĚ o aktivaci obecné únikové doložky v rámci Paktu o stabilitě a růstu