Europeiska unionens officiella tidning, C 265, 07 november 2007