Il-Ġurnal Uffiċjali tal-Unjoni Ewropea, C 265, 07 ta' Novembru 2007