Euroopan unionin virallinen lehti, C 265, 07. marraskuuta 2007