Eiropas Policijas biroja ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2018. finanšu gadu – Budžeta grozījumi Nr. 2