2005/558/: EK un EBTA Apvienotās komitejas “vienotā tranzīta” Lēmums Nr. 1/2005 (2005. gada 17. jūnijs), ar ko groza 1987. gada 20. maija Konvenciju par kopējo tranzīta procedūru