Rakstisks jautājums E-5215/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) Komisijai. Jūras kabotāža Grieķijā — Regula (EEK) Nr. 3577/92